Samenwerken aan de buurt

Buurtgids | welzijn, zorg of hulp
5 juni | 15:03 uur
CAS-Coörd. Act. Senioren | welzijnsfunctionaris, Connie van Seggelen
volg buur
De Huiskamer van Zoeterwoude gaat bijna van START!

 
De Huiskamer van Zoeterwoude gaat starten! 
En wel op 16 juni 2022 – iedere donderdag van 9.30-15.00 uur in De Eendenkooi. Speciaal voor mensen die moeite hebben om vorm aan hun dag te geven. Maximaal 10 mensen kunnen deelnemen aan De Huiskamer. 
Met elkaar (mantelzorgers zijn ook van harte welkom) willen we vooral een gevarieerde, en interactieve dag hebben in een veilige en ontspannen sfeer. Denk aan samen de lunch maken, wandelen, themamiddagen met een Zoeterwouds karakter zoals bijvoorbeeld filmmiddagen of muziek. Tevens heeft De Eendenkooi al faciliteiten zoals Meer Bewegen voor Ouderen, Stijldansen, Jeu de Boules en de samenwerking zal gezocht worden met de bibliotheek en de basisschool.

We hebben een heel mooi vrijwilligersteam. Daar zijn we heel trots op! Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan dit enthousiaste team of vind je het leuk om een activiteit te verzorgen op een donderdagmiddag van 13.00-.14.30 uur (misschien heb je wel een leuke hobby en wil je dit delen). Neem dan contact op met: Connie van Seggelen 06 30200850 c.van.seggelen@zoeterwoude.nl.
Als vrijwilliger word je ingeschreven bij Kwadraad. Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst en er is scholingsmogelijkheid. Vrijwilligersondersteuning Zoeterwoude - Kwadraad

lees verder
Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude, Nederland